Thông tin liên hệ

59/34/1 Đường số 8, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

info@toandanhco.com.vn
lethanh.pho@toandanhco.com.vn

Anh Phố: 0986303910
Anh Long: 091981873

ATS Masterpact NT, NW

ATS Masterpact NT, NW

 Cách lựa chọn bộ ATS:
- 2 CB 3P hoặc 4P, fixed hoặc drawout, đóng ngắt bằng điện
- 2 cơ cấu motor gắn vào CB (MCH)
- 2 cuộn dây đóng (XF)
- 2 cuộn dây điện áp thấp (MN)
- Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động (OF, SDE)
- Tiếp điểm phụ PF
- Khóa liên động cơ khí bằng cable hoặc thanh
- Khóa liên động điện (IVE)
- Bộ điều khiển tự động

ATS Masterpact NT, NW 

Cách lựa chọn bộ ATS:
- 2 CB 3P hoặc 4P, fixed hoặc drawout, đóng ngắt bằng điện
- 2 cơ cấu motor gắn vào CB (MCH)
- 2 cuộn dây đóng (XF)
- 2 cuộn dây điện áp thấp (MN)
- Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động (OF, SDE)
- Tiếp điểm phụ PF
- Khóa liên động cơ khí bằng cable hoặc thanh
- Khóa liên động điện (IVE)
- Bộ điều khiển tự động

0986303910