Anh Phố: 0986.303.910  |  Anh Long:0919.818.173

Thông tin liên hệ

59/34/1 Đường số 8, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

info@toandanhco.com.vn
lethanh.pho@toandanhco.com.vn

Anh Phố: 0986303910
Anh Long: 091981873
Thay thế MBA Dầu 1500KVA - MBA Khô 1600KVA
 Lọc dầu Máy Biến Áp 750KVA
 Bảo trì sữa máy cắt N38
0986303910