Anh Phố: 0986.303.910  |  Anh Long:0919.818.173

Thông tin liên hệ

59/34/1 Đường số 8, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

info@toandanhco.com.vn
lethanh.pho@toandanhco.com.vn

Anh Phố: 0986303910
Anh Long: 091981873

CẦN LỰC VÀ VÍT LỰC ĐIỆN TỬ

CẦN LỰC CƠ ĐẶT TRƯỚC

CẦN LỰC CƠ TUỲ CHỈNH

VÍT LỰC

THIẾT BỊ KIỂM TRA và HIỆU CHUẨN DỤNG CỤ ĐO LỰC SIẾT

PHỤ KIỆN DỤNG CỤ ĐO LỰC

0986303910