2 CỰC BD 40A

Mã sản phẩm

Mô tả

563720

BD 40 A

4 CỰC TD 40 A

Mã sản phẩm

Mô tả

563740

TD 40 A

 

2 CỰC BD 80/100 A

Mã sản phẩm

Mô tả

563900

BD 80/100 A

563910

BD 80/100 AL

4 CỰC TD 80/100 A

Mã sản phẩm

Mô tả

563920

TD 80/100 A

563930

TD 80/100 AL

563940

TD 80/100 ALL

 

2 CỰC BD 100/125 A

Mã sản phẩm

Mô tả

563800

BD 100/125 A

563810

BD 100/125 AL

4 CỰC TD 100/125 A

Mã sản phẩm

Mô tả

563820

TD 100/125 A

563830

TD 100/125 AL

563840

TD 100/1250 ALL

 

4 CỰC BD 160 A

Mã sản phẩm

Mô tả

563200

TD 160 A

563990

TD 160 AL

 
" />
Anh Phố: 0986.303.910  |  Anh Long:0919.818.173

Thông tin liên hệ

59/34/1 Đường số 8, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

info@toandanhco.com.vn
lethanh.pho@toandanhco.com.vn

Anh Phố: 0986303910
Anh Long: 091981873
0986303910